29 maart 2024

JAARVERGADERING KBO 2024

JAARVERGADERING KBO.

KBO Vierlingsbeek/Groeningen heeft onlangs haar jaarvergadering gehouden.

Na de gebruikelijke agendapunten, zoals jaarverslag en financieel verslag stond de verkiezing op de agenda.

Joke Frederix-Dircks en Jos van Boekel waren beide niet meer verkiesbaar.

Van hen werd op gepaste wijze afscheid genomen. Joke kon helaas door ziekte niet aanwezig zijn en werd in Overloon in de bloemetjes gezet.

Jos, 9 jaar onze penningmeester, werd toegesproken door de voorzitter en ontving een mooie attentie in de vorm van een beeldje. Wilma, zijn steun en toeverlaat kreeg een mooie bos bloemen.

Het Bestuur heeft weer 2 nieuwe leden mogen verwelkomen in de personen Ger Cox en Wieke Zegers. Wij wensen hen een mooie tijd binnen onze vereniging.

KBO Brabant heeft afgelopen jaar een nieuwe naam gekregen en wel Seniorenvereniging netwerk Brabant/Zeeland. Deze naam heeft officieel nog de goedkeuring van het Bisdom nodig.

Ook wij willen een nieuwe aangepaste naam en de aanwezigen konden dit op een briefje vermelden. We zijn benieuwd wat er bij het bestuur wordt ingeleverd.

Tot slot van de vergadering werden de jubilarissen gehuldigd.

Nelly Deenen-Gerrits, 95 jaar, is 35 jaar lid en zij werd thuis bezocht alsook Annie Heuvelmans-Simons, 25 jaar lid.

Theo Boekholt en Drina Boekholt-Versteegen en Jo van den Boogaard-van Kempen kregen de oorkonde en bloemen aangereikt door onze voorzitter Geert de Groot.

Na afloop van de jaarvergadering gaf een lid van Biblio-Plus een korte uitleg over de activiteiten en cursussen die zij  kosteloos aanbieden. Ook kan men in enkele bibliotheken die een informatiepunt hebben, binnen lopen om hulp te vragen bij het gebruik van PC, tablet of telefoon, aanvragen van rijbewijs, AOW en nog vele andere

onderwerpen.

Geert de Groot sloot de middag af met dank aan de leden voor het bijwonen van de jaarvergadering.