31 januari 2024

KBO 70 JAAR

KBO 70 JAAR
Zaterdag 27 januari stond voor KBO Vierlingsbeek/Groeningen in het teken van het 70 jaar
bestaan. De KBO is opgericht op 26 januari 1954 door Johannes Gerrits, H.Debats,
J.Hendriks en J. Daniëls, die samen het eerste bestuur vormden.
Nadat de leden rond 10.00uu een plekje hadden gevonden in gemeenschapshuis Joffershof,
kon het feestprogramma beginnen en opende voorzitter Geert de Groot de dag.
Oude notulen, vanaf de oprichting in 1954, waren voor de dag gehaald en daaruit heeft
Geert een mooi verslag gemaakt over de eerste 25 jaar van KBO Vierlingsbeek.
In dit verslag zaten vragen verstopt, die de deelnemers mochten beantwoorden.
De naam van de vereniging die bij de oprichting aan de vereniging werd gegeven was,
Rooms Katholieke Bejaardenbond Sint Laurentius Vierlingsbeek/Groeningen.
De eerste 25 jaar laten een groei in het ledenbestand zien van 28 leden naar 214 leden in
1979. Nu telt de KBO 420 leden.
De contributie bedroeg bij de oprichting 4 gulden voor echtparen en 2 gulden voor
alleengaanden.
Mooie anekdotes en reisverhalen kwamen uit de notulen naar voren.
Door voorzitter Noud van Vught van KBO Land van Cuijk werd, namens KBO Brabant, een
cheque aangeboden ter gelegenheid van het 70 jaar bestaan.
In het tweede gedeelte van de ochtend werden oude foto’s over Vierlingsbeek en
Groeningen getoond. Je hoorde de zaal raden wat het ook alweer was en waar het getoonde
huis of winkel stond. Mooie oude herinneringen van lang geleden.
Ook bij de foto’s werden vragen gesteld om te beatwoorden.
Na de lunch, die heerlijk smaakte, werden de antwoorden op de vragen gegeven en
menigeen had er nog veel goed. Herinneringen blijven.
De namiddag werd ingevuld door troubadour / zangeres / verteller Mia Dekkers uit Overloon.
Oorspronkelijk komt ze uit Beek en Donk, en in haar moedertaal wist ze met haar ‘uit-hetleven-gegrepen’ verhalen en leuke grapjes iedereen kostelijk te vermaken. Ze vertelde een
mooi verhaal over haar leven vroeger als jongste van 12 kinderen over haar ouders, haar 2
zussen en 9 broers. Het was hard werken voor die hele grote familie op de boerderij. Mia
zong een mooi liedje over kind zijn.
Ook vertelde ze dat elk kind op zaterdagmiddag in een teil gewassen werd. Zo gezellig, daar
kan geen bubbelbad tegenop, aldus Mia.
En ook over alle groenten die ze in ‘hunne hof’ hadden en elk dag vers aten. Er kwam ook
een lied voorbij over de gezellige Brabanders. Een genot om naar haar te luisteren.
Geert sloot, na het optreden van Mia, de mooie en geslaagde dag af en wenste iedereen wel
thuis. Met trots kijken we terug op deze mooie dag met dank aan iedereen, die hieraan heeft
meegeholpen