11 oktober 2023

DAG VAN DE OUDEREN IN SFEER VAN TIROLERFEST

Met een Prosit werd op zaterdagmiddag 7 oktober het Tirolerfest geopend en ontbraken de koffie met Schnitte niet.

Een gezellig volle zaal genoot van de muziek van de Bergsteiger. Er werd gedanst, geschunkeld en ook de polonaise ontbrak niet.

Zelfs onze eigen muzikant Marius droeg zijn steentje bij.                                                                                                            Er waren een aantal activiteiten waaraan de aanwezigen konden meedoen, b.v. spijkerslaan.

En wie kon het langste een noot aanhouden op een hoorn? Dat viel nog niet mee. Hanny Willems had de langste adem.

Het hoornblazen werd door de aanwezigen zeer gewaardeerd, evenals het bierpul schuiven. Jos Rijnen heeft hiervoor een heuse baan gemaakt met een puntentelling.

Ook Marietje Hubers moest het even proberen en jammer genoeg vielen de bierpullen om. Een groot applaus viel haar ten deel.

Het traditionele broodje met zuurkool en bockworst ontbrak niet en met een polonaise werd de mooie middag beëin